Reklamační řád

Reklamační podmínky

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlužování informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklého jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

Záruční doba na poskytovaný zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok ze záruky prodávajícímu písemně na adresu nebo na e-mail reklamacie@hanagroup.sk (do předmětu zprávy uveďte Reklamace / e-shop) a to bez zbytečného odkladu.

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení reklamovaného zboží

- důvod reklamace

- termín nákupu

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem, předložit dodací list, fakturu, doklad o zaplacení. Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc, včetně jeho příslušenství. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobků, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.

Vrácení zboží

Pokud se zakoupeným zbožím z našeho obchodu nejste spokojeni, můžete jej vrátit, nejpozději však do 14 dnů od jeho doručení ne však jako zásilku na dobírku. Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijat. Zásilky vrácené jako dobírka nepřebíráme. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, v původním nepoškozeném obalu as dokladem o koupi. Po vrácení zboží bude zákazníkovi vrácena cena zboží (do ceny zboží se nezapočítává dopravné) vrácenou platbou na účet (je třeba uvést číslo účtu, na který Vám máme poukázat vracenou platbu) nejpozději do 3 pracovních dnů od dne vrácení zboží. O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte e-mailem reklamacie@hanagroup.sk a do předmětu zprávy napište vrácení zboží.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Přidat k porovnání