Obchodní podmínky

Společnost

Hana Cosmetics s.r.o., IČ: 48052531, DIČ: 2120035742, DIČ: SK2120035742, sídlo: Říční 192, 95107 Malý Cetín, Slovenská republika. Všechny potřebné iniciály naleznete také v Kontaktech. Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

Objednávka

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje potvrzení telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzení objednávky). Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. V případě osobního odběru zboží se za datum a místo uzavření kupní smlouvy považuje datum převzetí zboží (toto datum bude uveden také na ZL).

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
• Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
• bez udání důvodu
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000 (více v dalších bodech). V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
• Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy a uveďte datum objednávky. Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt.
• K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi.
• V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména dopravné a balné, neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
• Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, protože neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
• Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
• V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naši provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých). V případě osobního odběru zboží, se uzavírá kupní smlouva v momentě osobního převzetí zboží. Kupní smlouva tak není uzavřena na základě prostředků komunikace na dálku.

Cena a charakteristika zboží

• Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a objednávce.
• Všechny ceny v obchodě jsou koncové, včetně DPH.
• Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

Dodací podmínky

• Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 30 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší, po domluvě s kupujícím.
• Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.
• Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice a po celé Evropě. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.
• Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník, aktuální ceník je uveden na internetu v sekci Objednávka.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou reklamační podmínky, které jsou v plném znění v sekci Reklamace.

Akční zboží

U zboží označeného titulkem akce, novinky nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání.

Prodej a platba za zboží

• Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu (zákazníkovi).
• Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky se uskuteční buď osobně na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (prostřednictvím spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené mezi společností Hana Cosmetics s.r.o., IČ: 48052531, DIČ: 2120035742, DIČ: SK2120035742 a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti, si společnost Hana Cosmetics s.r.o., IČ: 48052531, DIČ: 2120035742, DIČ: SK2120035742, vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.hanashop.cz.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Přidat k porovnání