Příloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Sb.

Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
- Komu .............. [Prodávající doplní své jméno, příjmení a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem, obchodní jméno a sídlo nebo místo podnikání, jde-li o právnickou osobu, případně faxové číslo a e-mailovou adresu]:
- Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............
- Datum objednání / datum obdržení * ..............
- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............
- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............
- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............
- Datum ..............
* Nehodící se škrtněte.

Produkt byl přidán do seznamu přání
Přidat k porovnání